SKILMÁLAR FJALLASKÍÐUNAR

UM FYRIRTÆKIÐ

Fjallaskíðun (Herðubreið útivist og heilsa ehf.)
Kt.561216-1770
Brekkustígur 19
101 Reykjavík
Sími: 8471118

Virðisauka númer: 134336
info@fjallaskidun.is

PERSÓNUVERNDARSTEFNA

Fjallaskíðun meðhöndlar persónuupplýsingar í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Fjallaskíðun heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar frá kaupanda verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum. Fjallaskíðun getur þurft að nota persónuupplýsingar eins og heimilisfang eða tölvupóstfang, til að senda viðeigandi skilaboð til meðlima síðunnar. Þessar upplýsingar eru aldrei afhentar þriðja aðila. Meðlimir vefverslunarinnar geta ætíð afskráð sig og þannig neitað fyrirtækinu notkun á slíkum upplýsingum.

VERÐ OG GREIÐSLA

Athugið, að verð í netverslun getur breyst án fyrirvara. Tekið er við helstu greiðslukortum (Visa eða Mastercard) á heimasíðu, Pei og millifærslu. Upphæðina má leggja inn á reikning: 0301 26 10044, kennitala: 561216 1770. Koma þarf fram hver leggur inn og fyrir hvaða ferð. Að auki þarf að senda afrit af millifærslunni á netfangið info@fjallaskidun.is.

TRYGGINGAR OG SKYLDUR ÞÁTTTAKENDA

Jafnvel þótt ýtrasta öryggis sé gætt í ferðum fylgir þátttöku í fjallaskíðaferðum óhjákvæmilega einhver áhætta eins og snjóflóðahætta og að ganga í bröttum hlíðum sérstaklega að vetri til. Þátttakendur ferðast ávallt á eigin ábyrgð. Fjallaskíðun (Herðubreið útivist og heilsa ehf.) tryggir hvorki farþega, útbúnað né önnur verðmæti í ferðum. Þátttakendur skulu ávallt fara eftir fyrirmælum fararstjóra og hvorki stofna sér né öðrum í hættu.
Þátttakendur eru hvattir til að láta vita af undirliggjandi sjúkdómum, ofnæmi eða öðrum vandamálum sem geta haft áhrif á líðan og líkamsástand undir álagi eins og í fjallaferðum.

BÓKANIR

Hægt er að bóka ferðir með Fjallaskíðun (Herðubreið útivist og heilsa ehf.) í gegnum heimasíðu eða með tölvupósti á info@fjallaskidun.is. Bókanir byggja á fyrstur kemur, fyrstur fær reglunni og fullnaðargreiðsla þarf að liggja fyrir brottför til að tryggja sér pláss á námskeiðum og í dagsferðir. Afbókanir og breytingar á bókunum þarf ávallt að gera skriflega með tölvupósti á netfangið info@fjallaskidun.is

VANDAMÁL

Komi upp einhver vandamál í ferð skal umsvifalaust gera fararstjóra viðvart sem reynir að greiða úr vandanum og leysa hann á staðnum. Takist það ekki getur farþegi sent skriflega kvörtun um málið til Fjallaskíðunar eins fljótt og unnt er og í síðasta lagi innan mánaðar frá því að ferð lauk, annars verða hugsanlegar bótakröfur ekki teknar til greina. Komi farþegi ekki umkvörtunarefni sínu á framfæri við fararstjóra meðan á ferð stendur fyrirgerir farþegi rétti sínum til hugsanlegra bóta.

BÓKANIR Í DAGSFERÐIR

Dagsferðir eru ferðir sem standa í skemur en sólarhring. Bókun í ferð telst ekki gild nema búið sé að ganga frá greiðslum. Ferð skal vera greidd að fullu viku fyrir brottför nema annað sé tekið fram.

LÖG OG VARNARÞING

Ákvæði og skilmála þessa ber að túlka í samræmi við íslensk lög. Komi upp ágreiningur eða telji einhver að hann eigi kröfu á hendur netverslun Fjallaskíðunar (Herðubreið útivist og heilsa ehf.) á grundvelli þessara ákvæða og skilmála, verður slíkum ágreiningi eða kröfu vísað til meðferðar hjá íslenskum dómstólum.

 

AFBÓKANIR DAGSFERÐA

Fjallaskíðun (Herðubreið útivist og heilsa ehf.) áskilur sér rétt til þess að breyta dagskrá ferðar eða aflýsa henni með öllu vegna veðurs eða annarra ófyrirsjáanlegra aðstæðna til þess að tryggja öryggi farþega og starfsfólks. Þá verður haft samband við þá sem hafa skráð sig og þeim boðin inneignarnóta í formi gjafabréfs eða full endurgreiðsla.

Um afbókanir dagsferða gilda eftirfarandi reglur:

Ef afbókað er:

  • Þremur dögum fyrir brottför er helmingur fargjalds dagsferðar endurgreiddur.
  • Afbókun dagsferðar með styttri fyrirvara en þremur dögum fæst ekki endurgreidd.
  • 20% staðfestingargjald fæst ekki endurgreitt þótt afbókað sé.

BÓKANIR Í LENGRI FERÐIR

Lengri ferðir eru ferðir sem standa í fleiri en einn sólarhring. Bókun í lengri ferð telst ekki gild
nema búið sé að borga staðfestingargjald eða ganga frá greiðslum. Lengri ferð eða sérferð til
útlanda skal að fullu greidd átta vikum fyrir brottför nema annað sé tekið fram.

UM AFBÓKANIR OG ENDURGREIÐSLU VEGNA LENGRI FERÐA OG SÉRFERÐA TIL ÚTLANDA

Eftir að bókun hefur verið gerð og að lágmarki 8 vikur eru í brottför, hafa viðskiptavinir 5
daga frá bókun til að draga ferðapöntun til baka að frádregnu 4.900 kr. þjónustugjaldi fyrir
hverja bókun. Að þeim tíma liðnum er bókun bindandi og lýtur skilmálum um afbókanir.

Ferð sem er afbókuð meira en 5 dögum frá pöntun en þó 28 dögum fyrir brottför eða fyrr
áskilur ferðaskrifstofan sér rétt til að halda eftir 50% af verði ferðar, þó aldrei lægri upphæð
en staðfestingargjaldið sem er 40.000-80.000 kr. á hvern bókaðan farþega eftir tegund

ferðar.
 

Ef ferð er afpöntuð  21 dögum fyrir brottför heldur ferðaskrifstofan eftir 75% af verði

ferðarinnar.
 

Ferð sem er afpöntuð 14 dögum eða síðar fyrir brottför fæst ekki endurgreidd.
Þegar reglur samstarfsaðila okkar ganga lengra en að ofan greinir, gildir sú regla sem gengur

lengra.
 

Sérferðir erlendis og fást ekki endurgreiddar þegar minna en 8 vikur eru í brottför.